Wat wij doen

Wij bieden reguliere huisartsgeneeskundige zorg in de breedste vorm. De door ons geleverde zorg behelst de volledige basiszorg zoals omschreven in “Het aanbod aan huisartsgeneeskundige zorg 2009” van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). Daarnaast bieden we een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en aanvullende medische zorg zoals bijvoorbeeld ECG’s, longfunctieonderzoek en kleine chirurgische verrichtingen. De huisartsen worden ondersteund door een deskundig team van praktijkassistentes en praktijkondersteuners die een aantal taken van de huisarts overnemen. De huisarts draagt altijd de eindverantwoordelijkheid en is voor overleg bereikbaar.
Onze praktijkondersteuners hebben speciale aandacht voor de chronische zorg bij patiënten met diabetes mellitus, COPD en vasculaire risico’s die wij behandelen volgens de in Nederland geldende Zorgstandaarden. Onze praktijkondersteuners-GGZ behandelen patiënten met psychosociale/psychiatrische problemen. 

Voor huisartsgeneeskundige spoedzorg zijn we buiten kantoortijden verbonden aan Medicamus Spoedpost en daarvoor werkzaam op de huisartsenpost Harderwijk. 

Ook proberen wij voor onze patiënten een gids te zijn in de steeds complexer wordende gezondheidszorg.