Wegblijftarief (no show)

Het komt in onze praktijk helaas steeds vaker voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afmeldt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.

Bel uw afspraak op tijd af, dan kan een andere patiënt nog geholpen worden!
Daarom hanteren wij een 'No show' tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen of te laat afmelden van afspraken bij de huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner. 
Het tarief is afhankelijk van de gereserveerde tijd: 
€15,00 voor een enkel consult
€25,00 voor een dubbel consult of consult praktijkondersteuner 
Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u verhinderd zijn op een gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur vóór de geplande afspraak. De afspraak wordt afgemeld en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk geen ‘No show’ tarief berekend.

Comments