Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben en wilt u dit kenbaar maken?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen. Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren. Graag gaan wij met u in gesprek om tot een goede oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Van zaken die niet goed zijn gelopen kunnen wij leren zodat de kwaliteit van onze zorg verbeterd kan worden. 

Indien u ontevreden bent verzoeken wij u om dit aan te geven bij een van onze medewerkers. Mocht u het vervelend vinden om dit in persoon of telefonisch te doen dan kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier, onderaan deze pagina. Na ontvangst van uw klacht neemt een van onze huisartsen uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij geven telefonisch of via een persoonlijke afspraak een reactie op uw klacht.

Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Leidt dit niet tot een goede oplossing? Of wilt u uw klacht niet direct met ons bespreken? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.skge.nl.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN
Tel: 088- 0229100
info@skge.nl
ĉ
Huisarts van der Hulst,
17 dec. 2018 13:03
Comments