FAQ

Veelgestelde vragen

WANNEER KAN IK MIJN BESTELDE MEDICIJNEN OPHALEN? 

Dagelijks na 15.30 uur. De uitgifte van medicijnen proberen wij enigszins tot deze tijd te beperken anders wordt de assistente, gedurende haar werk overdag, steeds onderbroken. Dit komt de zorgvuldigheid niet ten goede. Dit laatste is in ons aller belang.

IK WIL GRAAG EEN GEZONDHEIDSVERKLARING. KAN MIJN HUISARTS DIE GEVEN?

Voor een medische verklaring kunt u terecht bij een andere dan uw eigen huisarts. U kunt hiervoor overleg plegen met uw huisarts.

IK GA NAAR HET BUITENLAND. WELKE VACCINATIES HEB IK NODIG?

Hiervoor kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur, via de assistente. Zij zal u een vragenlijstje laten invullen over uw vaccinaties in het verleden en uw reisbestemming. Wij kunnen alle inentingen en preventieve artikelen voor uw reis verzorgen. Hiervoor zijn wij lid van Traveldoctor en werken volgens de richtlijnen van het Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering

HOE KOM IK AAN EEN VERWIJSBRIEF?

Een verwijsbrief wordt geschreven door de huisarts. In principe verwijzen wij alleen na een bezoek aan het spreekuur. Dit i.v.m. de zorgvuldigheid en de volledigheid van de gegevens richting de specialist.

HOE KOMT VADER EN/OF MOEDER IN HET VERZORGINGSTEHUIS?

Tegenwoordig kun je je niet meer in laten schrijven voor bejaardenhuis/verzorgingshuis. Er moet eerst een indicatie komen. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) verzorgt deze indicaties. Daarna is het afhankelijk van indicatie, urgentie en beschikbaarheid hoe snel men een plaats kan krijgen. Het CIZ vraagt wel de medische gegevens op bij de huisartsen, maar de huisartsen hebben verder geen invloed op de snelheid van plaatsing.

KAN IK EEN DOKTERSVERKLARING AANVRAGEN T.B.V. MIJN ANNULERINGS-VERZEKERING?

Volgens de "richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen over spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal niet de criteria welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

Ons advies is dat u zelf een brief schrijft aan het reisbureau, de reisorganisatie of uw verzekering met de reden van annuleren. U kunt dan in de brief de volgende zinsnede opnemen:

"Ik machtig hierbij uw medisch adviseur om schriftelijke informatie in te winnen bij mijn huisarts....."

Mocht uw verzekering toch de medische informatie wensen, dan kunnen zij deze via hun medisch adviseur bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.