E-consult

CONSULT PER E-MAIL 

Sinds 2013 bieden wij u ook de faciliteit voor E-consult. U kunt daarmee per e-mail uw vragen uiten aan de huisarts. Let op: u dient in uw e-mail uw naam en geboortedatum mee te sturen en tevens willen wij u dringend aanbevelen kennis te nemen van de waarschuwing hieronder. Klik op de onderstaande koppelingen om een e-mail te sturen naar: 
J.A. Peters 
M.D. Klein Leugemors 

BELANGRIJKE WAARSCHUWING bij het gebruik van E-consult 
Uw privacy is niet gewaarborgd bij het gebruik van e-mail. Onze respons op uw E-consult wordt uiteindelijk naar u verzonden per e-mail. Dit betekent dat anderen hier inzage in kunnen verkrijgen of zelf geautomatiseerd opslaan voor al dan niet commerciële doeleinden. Het mogelijk aanbieden van een versleutelde verbinding tussen uw webbrowser en de webserver via SSL (HTTPS), verandert daar niets aan; u levert daarmee slechts via (tijdelijke) versleuteling uw bericht af op een webserver. Een juiste en volledige versleuteling van uw vertrouwelijke communicatie is wel mogelijk met PGP, maar dit vergt voor gebruik ook eerst een implementatie van uw zijde, waartoe niemand zich laat dwingen. Helaas is de adoptie van de PGP techniek vooralsnog alleen aangeslagen bij computerprofessionals welke de technische werking verstaan van e-mail en zich bewust zijn welke belangrijke rol e-mail heeft binnen de digitale wereld. Mede gelet op dit laatste is er helaas nog geen aanleiding om PGP aan onze zijde te implementeren. Voor meer informatie met betrekking tot PGP, klik op de volgende link: PGP artikel Wikipedia of zoek via een zoekmachine op de term PGP.