Wie wij zijn‎ > ‎

Missie en visie

Waar staan wij voor?

De missie van onze praktijk is het verlenen van deskundige huisartsenzorg in de buurt van de patiënt waarbij de patiënt centraal staat. 

Laagdrempelige zorg in de buurt van de patiënt
Onze praktijk is elke werkdag geopend en we zijn telefonisch goed bereikbaar. Ingeval van spoed kunt u altijd dezelfde dag terecht. Via ons patiëntenportaal bieden wij de mogelijkheid om 24 uur per dag herhaalrecepten aan te vragen, medische vragen te stellen en afspraken te maken. U kunt patiënt bij ons zijn als u in Harderwijk woont. In geval van spoed moet het voor de huisarts mogelijk zijn om u binnen een kwartier te bereiken. Als u verder weg woont, verwachten wij dat u een andere huisarts zoekt.

Veelzijdige zorg die getoetst wordt op kwaliteit en veiligheid
Onze praktijk biedt uitgebreide mogelijkheden voor onderzoek en behandeling. Deze veelzijdigheid wordt uitgebeeld in het logo van onze praktijk. Wij baseren onze zorg op landelijk geaccepteerde wetenschappelijke richtlijnen en protocollen. Wij beoefenen alleen reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. Onze huisartsenpraktijk werkt continu en systematisch aan verbetering van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. Onze zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisarts Genootschap.

Persoonlijke zorg
Centraal in ons logo staat het hart symbool voor onze liefde voor de huisartsenzorg en voor onze medemens. Als iemand een beroep doet op onze zorg, is het streven dat hij/zij zich gehoord voelt door onze medewerkers. Door goed naar het verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te herkennen en te behandelen, proberen wij de patiënt zo goed mogelijk te behandelen of door te verwijzen. Wij proberen zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van persoonlijke omstandigheden omdat deze van invloed kunnen zijn op de gezondheid. Uitgangspunt van het medisch handelen is de mens als geheel, waarbij lichaam en geest als niet te scheiden geheel worden gezien.

Ketenzorg
Bij de behandeling van chronische ziekten zoals Diabetes, Hart- en Vaatziekten en COPD werken wij nauw samen met andere zorgverleners. Het bundelen van onze krachten heeft als doel de kwaliteit van leven van patiënten met chronische ziekten te verbeteren. Het grootste deel van de behandeling en controle van uw chronische ziekte vindt plaats in de praktijk waarbij een deel van de begeleiding en controle overdragen is aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Uw huisarts houdt altijd het overzicht over uw gezondheidssituatie en blijft eindverantwoordelijk. 


Waar gaan wij voor?

U kunt bij ons terecht
In een tijd waarin de maatschappij en de gezondheidszorg steeds complexer wordt, wil onze huisartsenpraktijk een plek zijn en blijven waar de patiënt zich veilig voelt en gekend weet. Wij hebben een herkenbaar team van medewerkers en u kunt laagdrempelig terecht met al uw gezondheidsvragen.

U kent ons en wij kennen u
Na een onrustige periode met veel wisseling in waarnemende huisartsen, werken wij nu in een vast team van medewerkers en huisartsen. Huisartsenpraktijk Stadsweiden is een grote praktijk die nog open is voor nieuwe patiënten. Onderzocht wordt hoe de grote praktijk zo ingedeeld kan worden dat de patiënt zijn dokter kent en andersom. Er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de patiënt en de continuïteit van zorg gewaarborgd. Gedacht wordt aan het opsplitsen van de grote praktijk in kleinere praktijken, met ieders een eigen huisartsenkoppel en een gezamenlijk team van medewerkers in een gezamenlijke praktijkruimte.

U voelt zich vertrouwd bij uw huisarts
Iedere patiënt is een uniek persoon, met een eigen context en specifieke behoeften. Onze huisartsen willen elke patiënt goede zorg op maat bieden. Ze willen een vertrouwenspersoon worden door langdurig betrokken te zijn waardoor de patiënt vertrouwen kan stellen in de huisarts. De huisartsen willen er voor de patiënt zijn, als een vertrouwenspersoon met een deskundig oordeel en advies.

Verantwoord en veilig medicijngebruik
Wij werken voortdurend aan verantwoord en veilig medicijngebruik. Onze praktijk heeft afspraken gemaakt met de Harderwijkse apotheken over controle van medicijnen bij voorschrijven en aflevering. Wij willen in onze praktijk de veiligheid bij het gebruik en het herhalen van medicijnen verder vergroten. Wij vinden het belangrijk dat bij patiënten die continu medicijnen gebruiken, het gebruik minimaal één keer per jaar wordt geëvalueerd, door ons, de specialist en/of de apotheek. Ook zijn wij erg terughoudend in het voorschrijven van slaapmiddelen.

U heeft de regie, ook als u kwetsbaar bent
Wij streven er naar dat een patiënt zo veel mogelijk zorg ontvangt in de eigen woonomgeving door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts en ouderenverpleegkundige, samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn en het stimuleren van zorginnovatie. De huisarts wil uw gids zijn en de coördinatie houden in netwerk van zorgverleners. Wij maken actief gebruik van informatie- en communicatietechnologie waarbij de patiënt zo lang mogelijk de regie houdt. Wij gaan tijdig met u in gesprek over uw wensen en verwachtingen bij het ouder worden.