Wie wij zijn‎ > ‎

Huisartsen Stadsweiden

2 Huisartsenpraktijken onder 1 dak!

Huisartsenpraktijk Bredeweg        &      Huisartsenpraktijk Van der Hulst                                                                                                                

Huisartsen Stadsweiden is per 1 september 2018 opgesplitst in 2 kleinere praktijken met ieder een eigen huisarts, in hetzelfde gebouw en met de medewerkers die u al kent. 

Waarom deze verandering?
De laatste jaren is de werkdruk in huisartsenpraktijken sterk toegenomen. Steeds meer taken worden vanuit het ziekenhuis naar de huisarts verschoven. De verplichte administratie is erg toegenomen. Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen. Al deze belangrijke zaken verdienen onze aandacht en tijd. Hierdoor komt het ‘gewone’ spreekuur steeds meer onder druk te staan. Vanuit onze beroepsvereniging is het advies gekomen om het aantal ingeschreven patiënten per huisarts te verlagen. 

Wat betekent dit voor u?
Huisartsenpraktijk Bredeweg groeit met inschrijvingen van nieuwe inwoners. Daarnaast heeft dokter Van der Hulst de patiënten die de laatste jaren zijn ingeschreven in de praktijk overgedragen aan dokter Bredeweg. Als huisartsen vinden wij het belangrijk om u te kennen en tijd voor u te hebben. Met het opsplitsen van onze grote praktijk naar 2 kleinere praktijken met ieder een eigen huisarts, willen wij garanderen dat wij de huisartsenzorg met voldoende aandacht en energie kunnen blijven bieden. Hieronder vindt u de nieuwe openingstijden van de praktijken per 1 september 2018.
   

Openingstijden Huisartsen Stadsweiden

Huisartsenpraktijk Bredeweg
Mw. M.A. Bredeweg, spreekuur op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag
Dhr. J. Kieft, spreekuur op vrijdag
Op woensdagmiddag is praktijk Bredeweg gesloten en alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar.

Huisartsenpraktijk Van der Hulst
Mw. A.A. van der Hulst, spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
Dhr. J. Kieft, spreekuur op woensdag
Op vrijdagmiddag is praktijk Van der Hulst gesloten en alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar
Comments