Welkom!

Huisartsen Stadsweiden
Lage wei 12
3844 NE Harderwijk
Tel: 0341-422214

Wij willen graag dat u ons belt en niet zonder afspraak naar de praktijk komt. Dit voor uw eigen privacy en rust voor patiënten in de praktijk.

Openingstijden

Huisartsenpraktijk Bredeweg
Werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, woensdag tot 12.30 uur. 

Huisartsenpraktijk Van der Hulst
Werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur.
Maandag 18 november: dokter van der Hulst vrij, dokter Maarleveld doet spreekuur. 
Vrijdag 29 november: dokter van der Hulst heeft nascholing, waarneming alleen bij ernstige spoed door dokter Kieft. 

Ná 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen, kunt u voor spoedeisende zorg bellen met de Huisartsen Spoedpost: klik hier


Kerstvakantie 2019

Huisartsenpraktijk Van der Hulst
Gesloten op:
dinsdag 24 december 2019
vrijdag 27 december 2019
Op deze dagen is de praktijk uitsluitend bereikbaar voor spoed.

Huisartsenpraktijk Bredeweg
Gesloten op:

dinsdag 31 december 2019
donderdag 2 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020
Op deze dagen is de praktijk uitsluitend bereikbaar voor spoed.

Patiëntenportaal

Wilt u digitaal een afspraak plannen, een herhaalrecept aanvragen of een vraag stellen? Na eenmalige legitimatie aan de balie kunt u zich registreren op het patiëntenportaal: stadsweiden.uwartsonline.nl 
Let op! Dit portaal is niet geschikt voor spoedeisende klachten of meerdere vragen waarvoor u meer spreekuurtijd nodig heeft. 


Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief vindt u onderaan deze pagina!

Inschrijven

Klik hier

No show

Het komt in onze praktijk helaas steeds vaker voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afmeldt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.

Daarom hanteren wij een 'No show' tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen of te laat afmelden van afspraken bij de huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner. 
Het tarief is afhankelijk van de gereserveerde tijd: 
€15,00 voor een enkel consult
€25,00 voor een dubbel consult of consult praktijkondersteuner Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u verhinderd zijn op een gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur vóór de geplande afspraak. De afspraak wordt afgemeld en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk geen ‘No show’ tarief berekend.


Verzoek om verwijzing achteraf

Soms gebeurt het dat patiënten voor niet spoedeisende zaken zelf een eerste afspraak met een specialist maken en dan achteraf de huisarts om een verwijsbrief vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou zij dat wel doen, dan is er sprake van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daar een indicatie voor is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. De huisarts heeft de taak om huisartsenzorg te leveren als het kan en naar specialistenzorg te verwijzen als het moet. Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de zorgverzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht. Omdat niet iedereen van de regeling op de hoogte is en om teleurstellingen te voorkomen willen wij al onze patiënten ervan op te hoogte stellen dat wij niet achteraf verwijzingen zullen schrijven.


Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan

Nieuwsbericht 05-07-2018:

Een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt teruggeroepen. Dit vanwege een ongewenste stof (NDMA)* in de medicatie. Hiertoe hebben de fabrikanten besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen. Het gaat om een terugroepactie in heel Europa.

*NDMA ontstaat tijdens de productie van valsartan bij de grondstoffabrikant. Pas onlangs werd duidelijk dat bij dit proces de NDMA-verbinding ontstaat.

Wat is er aan de hand?
Recent is gebleken dat tijdens het productieproces van de grondstof in een Chinese fabriek een onzuiverheid ontstaat. Het gaat om N-nitrosodimethylamine (NDMA), een stof die geclassificeerd is als waarschijnlijk kankerverwekkend. De terugroepactie gaat alleen om medicijnen met daarin valsartan gemaakt in één fabriek in China. Alle lidstaten hebben in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten tot het terugroepen van deze geneesmiddelen.

De kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is klein, zo laat een eerste Europese analyse zien. Deze kans is, volgens het RIVM, vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees.

Om welke middelen gaat het?
Het gaat om een aantal medicijnen met daarin valsartan. Deze medicijnen worden voorgeschreven voor behandeling van hoge bloeddruk, behandeling van patienten die recent een hartinfarct hebben gehad. De medicijnen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. De betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen zijn over de terugroepactie geïnformeerd.

Wat te doen?
Patiënten kunnen controleren of hun medicijn met valsartan van genoemde fabriek komt door de zogenaamde RVG nummers te controleren met behulp van de bij dit bericht toegevoegde lijst. Het RVG nummer is te vinden op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter. Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Mensen die deze medicijnen gebruiken kunnen bij de apotheek een ander medicijn meekrijgen. Mogelijk moeten ze hiervoor eerste een afspraak maken bij de huisarts. Het is expliciet niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg met hun arts stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Hebben mensen mogelijk nog andere vragen waarmee zij niet terecht kunnen bij hun huisarts of apotheker kunnen zij terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Lees hier meer
Patiëntenenquête

Helpt u mee onze zorg te verbeteren? klik hier


“Nu ik er toch ben...”

Een vraag, hoe klein ook, verdient aandacht, onderzoek en zorgvuldige beantwoording. Vooral het zorgvuldig registreren in uw elektronisch dossier kost de huisarts net zo veel tijd als bij een ‘grote’ vraag. Daarom vragen wij u, om bij het maken van een afspraak, aan te geven bij de assistente wat u wilt bespreken. Zo kan de assistente met u bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden. Bij meer dan één vraag/klacht, plant de assistente meer tijd voor u in, zodat de huisarts tijd heeft om uw vragen te beantwoorden. Zo willen wij voorkomen dat patiënten ná u niet onnodig hoeven te wachten en wordt de wachttijd beperkt. Bedankt voor uw medewerking!In het hele land wordt de roep van huisartsen luider: de patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen 9 vertegenwoordigers van de huisartsen in Nederland aan de politiek om de huisartsen te steunen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor alle Nederlanders en het een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.

Ontevreden of een klacht?

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed verloopt of dat u zich niet gehoord voelt door één van onze medewerkers. Wij nodigen u van harte uit om uw onvrede of klacht zo snel mogelijk met ons te delen. Dit kan aan de balie, tijdens het spreekuur of telefonisch. Graag gaan wij met u in gesprek om tot een goede oplossing te komen en het vertrouwen te herstellen. Van zaken die niet goed zijn gelopen kunnen wij leren zodat de kwaliteit van onze zorg verbeterd kan worden. Klik hier voor meer informatie over onze klachtenregeling. 

Agressie

Helaas worden wij in de praktijk af en toe geconfronteerd met agressie. Het gaat om patiënten die zaken afdwingen, beledigen, schelden of bedreigen. Voor diegene die deze agressieve uitlatingen moeten incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. 

Voorkomen is beter dan genezen
Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldig en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het er niet mee eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover gesproken worden. Dat is in uw belang maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken met u naar een oplossing.

Agressie accepteren wij niet 
Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft een patiënt vaak eerst met de assistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigingen of bedreigingen te horen krijgt. De huisarts of andere behandelaar wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren. Dit laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dat niet met lichamelijke geweld. Wij schromen in dat geval niet om aangifte te doen bij de politie. Wij hopen natuurlijk niet dat het zover zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënten en hulpverleners achten wij van het grootste belang.

Geen doktersverklaring

De huisarts krijgt regelmatig het verzoek tot het afgeven van een verklaring over bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en huisvesting. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven. Instanties die zo’n verklaring van u verlangen kunt u hierop wijzen door een document te overhandigen, deze vindt u onderaan deze pagina, onder 'Geen doktersverklaring'. 
Voor andere talen: klik hier

Ċ
Huisarts van der Hulst,
22 sep. 2018 01:30
Ċ
Huisarts van der Hulst,
7 jul. 2019 13:31